Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Biuro Nieruchomości KOLIBER , ul. Górników 32 lok 3 , 30-816 Kraków.
Kontakt do administratora danych osobowych: kolibernieruchomosci@gmail.com

§1 Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Nieruchomości KOLIBER.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Biura Nieruchomości KOLIBER w celu: realizacji umowy pośrednictwa, rekomendowania produktów , geodezyjnych architektonicznych oraz rzeczoznawcy majątkowego opartych o podmioty trzecie, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach umowy, w tym cennika, o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres pocztowy oraz poczty elektronicznej (e-mail).

§2 Przechowywanie Danych Osobowych

Dane Osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora tj. przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów w tym do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Biuro Nieruchomości KOLIBER i archiwizacji dokumentów.

§3 Odbiorcy Danych Osobowych

Odbiorcami danych osobowych jest Biuro Nieruchomości KOLIBER realizujące zadania dla osoby której dane dotyczą oraz podmioty ściśle powiązane z realizacją zadań wykonywanych przez Biuro Nieruchomości KOLIBER i w zależności od potrzeb należą do nich wydziały odpowiednich urzędów – pobieranie danych i dokumentów o nieruchomościach, o zameldowaniu, o podatkach i innych dokumentów wymaganych sytuacją. W uzasadnionym przypadku doradcy finansowi – dane niezbędne do przeprowadzenia analizy kredytowej. Kancelarie Notarialne – w celu przekazania danych do wykonania umowy. W uzasadnionym przypadku geodeci, rzeczoznawcy oraz biura architektów – w celu dokonywania omówionych wcześniej operacji na nieruchomościach takich jak podziały geodezyjne, wyceny, konsultacje w sprawie wad konstrukcyjnych i przydatności do użytkowania, wykonanie projektów budowlanych, wykonywanie uzgodnień wjazdów na nieruchomości i inne. W uzasadnionym przypadku inne podmioty, którym podanie danych osobowych będzie niezbędne w celu zrealizowania zadania będącego w interesie osoby, której dane dotyczą.

§4 Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą i są przetwarzane.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy i w jakim wymiarze Administrator przetwarza dane. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne. Prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Polityka cookies

Strona https://dieta-na-zdrowie.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

• prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
• dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,
• zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,
• marketingowych,
• statystycznych,
• analitycznych.
Korzystając ze strony https://dieta-na-zdrowie.pl akceptują Państwo wykorzystanie plików cookies.